inşaat ustası

İnşaatlarda Çalışan Ustalara Yetki Belgesi

İNŞAATLARDA ÇALIŞAN USTALARA
YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME;

3194 Sayılı İmar Kanununun 44. maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendi gereği 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete´de “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” yayınlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi almaları zorunluluğuna istinaden Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce öğretim programları hazırlanmıştır.Yetki belgesi olmadan çalışanların; Eğer, 16/12/2010 tarihinden önce inşaat ve tesisat işlerinde çalışmış iseler, bunu müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya Belediyelere başvurarak adına “Geçici Ustalık Yetki Belgesi” düzenlettirmesi, daha sonra Halk Eğitimi Merkezi tarafından 40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgelerin “yetki belgesi” (ustalık belgesi) olarak kabul edileceği belirtilmiştir.